095 789 5245 odesignlogo@gmail.com

การออกแบบกล่องสบู่ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก 

กล่องสบู่สวยๆ ส่วนมาก เจ้าของเเบรนด์จะให้ความสําคัญเเละใส่ใจในเรื่องการออกแบบกล่อง

ดึงดูดผู้ที่สนใจจะซื้อด้วยแพคเกจจิ้ง

 “การเลือกโรงงานผลิตกล่องสบู่ไม่ควรจะเน้นว่าขอให้ราคาถูกแต่ต้องดูที่คุณภาพ” ลองมาดูเทคนิคการเลือกโรงงานผลิตกล่องสบู่ว่าเราต้องรู้อะไรบ้าง?

– โรงงานที่มีวัตถุดิปคุณภาพอยู่แล้วเเละเครื่องพิมพ์กับประสบการณ์ของช่างก็สําคัญไม่ด่อยไปกว่า
   วัตถุดิบที่สามารถผลิตสินค้าให้เราได้ทันที โรงงานมีบริการครบวงจร ตั้งแต่ผลิต ออกแบบโลโก้ แพคเกจ  และส่งสินค้าถึงที่
– โรงงานมีบริการแนะนำทางการตลาด การออกแพคเกจ ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนที่มี โรงงานสะอาดและทำงานเป็นระบบเชื่อถือได้ว่า ไม่มีการผลิตสินค้าเกรดต่ำกว่ามาตรฐาน
– โรงงานมีตัวอย่างงานกล่องสบู่ที่เคยผลิตให้ดูก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจ
– เป็นโรงงานที่แน่ใจได้ว่าหากเราประสบความสำเร็จ ในการผลิตกล่องสบู่ล็อตแรกจะสามารถสั่งผลิตกล่องสบู่ล็อตที่2ได้ทันที
– จะเห็นได้ว่าหากมองว่าสบู่เป็นสินค้าง่ายๆ แต่ในความจริงมีความซับซ้อนที่เราต้องศึกษา สินค้าที่ดีก็ต้องคู่กับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดี คู่แข่งที่มากมายอาจไม่สำคัญเท่ากับการแข่งขันกับตัวเองที่ต้องต่อยอดต่อเนื่องและไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ

 

ตัวอย่างกล่องใส่สบู่ที่ติดเทรนด์ตลาดปี 2018

คุณณสามารถนำไปปรับใช้และนำไปเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นได้ หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่สนใจปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย อย่าลืมมาปรึกษา เอ็น ที การพิมพ์ ดูก่อนนะครับ