NT PRINTING

รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์

รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์

เมื่อบางทีสินค้าของคุณอาจไม่ได้ผลิตมาเป็นพันเป็นหมื่นชิ้น อาจจะผลิตมาเพียงแค่ไม่กี่ร้อยชิ้นเท่านั้น
แต่คุณก็ไม่สามารถสั่งออกแบบและผลิตกับทางผู้ผลิตได้ เพราะเงื่อนไขที่ว่า…น้อยกว่าพันชิ้นไม่รับหรือน้อยกว่าพันชิ้นไม่ออกแบบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกปัญหาที่ทำให้ต้องเสียค่าผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เกินความจำเป็นที่คุณต้องเจอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.