สติ๊กเกอร์กันนํ้า

ฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าช่วยบำรุงพืชผลทำให้แม่น้ำไหลริน