095 789 5245 odesignlogo@gmail.com
3ข้อควรรู้ ก่อนที่คุณจะทํากล่องกระดาษใส่สบู่สวยๆ

3ข้อควรรู้ ก่อนที่คุณจะทํากล่องกระดาษใส่สบู่สวยๆ

กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีบวกกับสินค้าที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างมาก ประสบการณ์การทำงานอันยาวนานของ โรงพิมพ์ เอ็น ที การพิมพ์ ช่วยเสริมความสำเร็จให้กับคุณได้เเน่นอน.. 1. การออกแบบกล่องสบู่ การออกแบบกล่องสบู่ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก กล่องสบู่สวยๆ...
5ประโยชน์ กล่องบรรจุภัณฑ์ มีประโยชน์

5ประโยชน์ กล่องบรรจุภัณฑ์ มีประโยชน์

ประโยชน์ของกล่องบรรจุภัณฑ์        1. การป้องกัน (Protection) เช่น กันน้ำ กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ ด้านทานมิให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แต่ไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินค้าอยู่ในสภาพใหม่สดอยู่ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาว...