โรงพิมพ์ NT PRINTING

4 ขั้นตอนการทำแผ่นพับก่อน พิมพ์แผ่นพับ อะไรบ้างที่คุณต้องรู้

พิมพ์แผ่นพับ

สื่อสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่า “แผ่นพับ” บนความน่าสนใจที่อยู่ภายใน รูปแบบการดีไซน์ที่แตกต่าง ย่อมมาจากกรรมวิธีสร้างสรรค์ พิมพ์แผ่นพับ ที่ถูกคิดมาแล้วอย่างลงตัว ทั้งการเรียงหน้า การจัดองค์ประกอบของภาพและ Text การออกแบบ มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเทียบับสิ่งพิมพ์แบบอื่น ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะยากเกินทำความเข้าใจ 

 

ข่าวดีก็คือ ! คุณก็สามารถทำมันเองได้ด้วย

ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการที่คุณจะได้มาซึ่งแผ่นพับที่ตรงใจ ตรงความต้องการ และออกมาดูเป็นมืออาชีพ NT-Printing นำมาฝากแล้วกับ 4 ขั้นตอนการทำแผ่นพับ จะมีอะไรบ้างนั้น ติดตามได้เลยที่นี่

 

4 ขั้นตอนการทำแผ่นพับก่อนสั่ง พิมพ์แผ่นพับ อะไรบ้างที่คุณต้องรู้

 

1. เตรียมข้อมูลให้พร้อม

อะไรบ้างที่คุณต้องการจะสื่อลงไปในแผ่นพับ รวบรวมให้ครบ อย่าลืมว่ายังไงแผ่นพับก็คือหนึ่งสื่อที่การบอกข้อมูลเป็นประเด็นหลัก ดังนั้นใจความสำคัญไม่ควรตกหล่น ส่วนเรื่องของภาพประกอบก็อยู่ที่การตกแต่งตามมา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลได้ภายหลัง

 

2. แบ่งหน้ากระดาษ 

เมื่อข้อมูลพร้อมแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนในการเตรียมพื้นที่ใส่ข้อมูลเหล่านั้นลงไป การแบ่งหน้ากระดาษจึงมีความสำคัญไม่น้อยเมื่อคุณจะออกแบบแผ่นพับแบบมืออาชีพ เพราะต้องไม่ลืมว่านี่นี้ดูเป็น “แผ่นพับ” ถ้าแบ่งหน้าไม่ถูก ก็จะส่งผลในเรื่องของข้อมูลต่อผู้รับได้เลย 

ทั่วไปแล้วแผ่นพับจะใช้กระดาษขนาด A4 เป็นแนวนอนพับ 2 ทบ นั่นจึงเป็นที่มาว่าควรแบ่งการจัดหน้าดาษเป็น 3 แถวทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบนี้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นที่นิยมก็จะมี Photoshop, Illustrator  

 

3. จัดวางข้อมูลและออกแบบ

เรียงลำดับให้ดีว่าข้อมูลไหนก่อนหลัง ควรวางไว้หน้าไหนเป็นหน้าไหน ในขั้นตอนนี้ของการออกแบบแผ่นพับจะสร้างความสับสนให้กับคุณได้ไม่น้อยเลย เริ่มต้นจากการจัดวางข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นเพิ่มเติมความน่าสนใจของแผ่นพับเข้าไปด้วยการออกแบบ ประกอบเข้าไป ตกแต่งทั้งหน้าหลังให้อยู่ในธีมที่คุณกำหนดไว้ 

 

4. เลือกกระดาษสำหรับแผ่นพับของคุณ

เมื่อเสร็จแล้วสำหรับแผ่นพับของคุณในขั้นตอนการออกแบบ ต่อไปก็ถึงขั้นตอนการผลิตซึ่งอีกสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกประเภทของกระดาษ มีผลทั้งในเรื่องของผู้รับสารและการใช้งานด้วย  เลือกให้เหมาะกับข้อมูลที่อยู่ในแผ่นผับ รวมไปถึงการออกแบบ แล้วแผ่นพับที่ได้ก็จะออกมาตรงใจคุณมากที่สุด

 

สั่ง พิมพ์แผ่นใบปลิว ที่ไหนดี ? ให้ดีต้องเลือกพิมพ์โดยตรงจากโรงงานที่มีมาตรฐาน เพื่อให้แผ่นพับที่คุณออกแบบออกมาได้ตรงกับที่ดีไซน์ไว้ อีกทั้งทางโรงพิมพ์ยังสามารถช่วยคุณในการให้คำแนะนำสำหรับทุกขั้นตอนของการทำแผ่นพับอีกด้วย “เลือกดีงานก็จบ” ไม่บานปลาย และ NT-Printing ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อของโรงพิมพ์มาตรฐานที่คุณควรเลือก