• สําหรับผู้ที่ต้องการเข้ามา สามารถเปิดเเผนที่ได้เลย ใน Google map