กล่องกาแฟ

กล่องกาเเฟ จะต้องมีดีไซน์สะดุดตาลูกค้า ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ เพราะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่จะทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าของคุณ