โรงพิมพ์ NT PRINTING

บทความทั่วไป

ออกแบบกล่องลิปสติก

ว่าด้วยเรื่องของการ ออกแบบกล่องลิปสติก ให้สวยเด่นและ “ปัง”

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

เมื่อคุณจะเริ่มสร้างสินค้าอะไรสักอย่างออกมาขาย

ตัวอย่างกล่องผลิตภัณฑ์ 

การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้รับการยอมรับ

ผลิตกล่องเครื่องสำอาง

การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้รับการยอมรับ

กล่องออฟเซ็ท

ว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการผลิต กล่องบรรจุภัณฑ์

ฉลากสินค้า

ความสำคัญในตัว ฉลากสินค้า เป็นที่มาของ

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

เมื่อไอเดียสุดบรรเจิดมีไม่สิ้นสุดมักเกิดขึ้นในทุก

ออกแบบกล่องครีม

ว่าด้วยเรื่องของการ ออกแบบกล่องครีม สำหรับ

กระดาษทํากล่อง

ว่าด้วยเรื่องของชนิด กระดาษทํากล่อง ที่นิยมนํามาใช้

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์ ทําหน้าที่สื่อสารอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง