กล่องสไลด์

สร้างความพรีเมี่ยมให้ Packaging กล่องสไลด์ ด้วยเทคนิคงาน ปั๊ม และงานพิมพ์ Facebook Instagram ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ จะมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปหลายอย่างด้วยกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแต่ละประเภท แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหีบห่อใช้ในการบรรจุ ( Packaging ) ถือเป็นประตูด่านแรกๆ ในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับ บรรจุภัณฑ์จึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างมาก เพราะนอกจากจะ สร้างความโดดเด่นเป็นจุดขายด่านแรกแล้ว ยังเป็นจุดที่ให้ข้อมูลต่างๆ หรือ ให้มาตรฐานแก่ตัวสินค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ หรือรูปแบบ ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงทางด้านต้นทุน ซึ่งในบทความนี้ จะขอพูดถึงวัสดุที่นิยมใช้กันมากที่สุด นั่นคือ กล่อง ที่ทำจากกระดาษ เพราะผลิตง่าย ต้นทุนน้อย ใช้งานสะดวก ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษก็ จะแบ่งเป็นอีกหลายประเภท เช่น กล่องกระดาษแข็ง กล่องสไลด์ กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นต้น ในรูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด กล่องกระดาษสไลด์ ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมาก เพราะถือเป็นรูปแบบที่สร้างความโดดเด่นของสินค้าได้เป็นอย่างดี ใช้งานสะดวก มีลูกเล่นมากมาย …

สร้างความพรีเมี่ยมให้ Packaging กล่องสไลด์ ด้วยเทคนิคงาน ปั๊ม และงานพิมพ์ Read More »