ขั้นตอนการออกแบบกล่อง

ขั้นตอนการออกแบบกล่อง ต้องรู้ ก่อนจะทำแบรนด์ Facebook Instagram ในสมัยปัจจุบัน หลายคนมองหาการทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น การทำแบรนด์ของสินค้าขึ้นมา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมาก มีทั้งประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักของตลาด และแบรนด์ที่ไม่สำเร็จ หรือเติบโตได้ไม่ดีพอ นั่นเป็นเพราะว่าความรู้หรือความเข้าใจในการสร้างแบรนด์อาจจะยังไม่ดีพอ ดังนั้นบทความนี้ จะมียกตัวอย่างขั้นตอนในการสร้างแบรนด์หนึ่งขั้นตอน ที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถปรับได้ง่ายมากที่สุด สำหรับตัวผู้ประกอบการ นั่นคือ ขั้นตอนการออกแบบกล่อง หรือ บรรจุภัณฑ์นั่นเอง ขั้นตอนนี้ เป็นประตูด่านแรกๆ สำหรับการออกแบบสินค้า หรือภาพลักษณ์สินค้า ใหติดตา หรือดึงดูดผู้บริโภคได้มากที่สุด สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ สื่อถึงอารมณ์ที่ต้องการของภาพลักษณ์สินค้า ที่สำคัญ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี และประหยัดต้นทุน เพิ่มกำไรได้ง่ายที่สุด จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ แน่นอนว่า ขั้นตอนในการออกแบบกล่อง บรรจุภัณฑ์นั้น มีข้อให้คำนึงอยู่ด้วยกันหลายข้อ แต่ทุกข้อ ก็ไม่ใช่สินค้าทุกตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งนี้ขั้นตอนต่างๆ จะมีขอบเขต หรือเนื้อหาเฉพาะ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น การตัดสินใจออกแบบ ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เพื่อความเหมาะสม และสามารถออกแบบกล่องออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ หรือออกแบบกล่องสินค้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดี ไม่มีไอเดีย หรือไม่ถนัดในการออกแบบ ท่านสามารถปรึกษา …

ขั้นตอนการออกแบบกล่อง ต้องรู้ ก่อนจะทำแบรนด์ Read More »