สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า ออกแบบยังไงให้ดู “ปัง….”​

สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า ออกแบบยังไงให้ดู “ปัง….”​

สติ๊กเกอร์ไดคัท ฉลากสินค้า ออกแบบยังไงให้ดู “ปัง....” สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า ออกแบบเพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายและจะต้องมีเครื่องหมายอนุญาตผลิต มอก. อย. และบาร์โค้ด ที่อยู่ของบริษัทที่ผลิต เพื่อที่จะให้สินค้าของเราเกิดความน่าเชื่อถือได้มากที่สุด...