5 กลยุทธ์ สร้างแบรนด์ ให้ติดตลาด ติดใจผู้บริโภค

5 กลยุทธ์ สร้างแบรนด์ ให้ติดตลาด ติดใจผู้บริโภค

การเริ่มต้นทำธุรกิจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรนึกถึงคือ แบรนด์ (Brand) ในการทำธุรกิจนั้นการ สร้างแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นข้อได้เปรียบ เนื่องจากความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อของต่าง ๆ นั้นส่วนใหญ่มาจากความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการ...