การต่อสู้กันในตลาดเครื่องสำอางคือการให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์